Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 76 zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

  • imię, nazwisko, nr telefonu,
  • nr rejestracyjny pojazdu.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług naprawy pojazdów,  sprzedaży części motoryzacyjnych oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3.    podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.    posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia usługi.